Solow yansız teknolojik gelişme nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Solow yansız teknolojik gelişme sözlük anlamı, kelime tanımı ve Solow yansız teknolojik gelişme ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Solow yansız teknolojik gelişme hakkında bilgiler

  • Sermayenin emeğe kıyasla daha hızlı artış göstereceği varsayımından hareketle, sermayenin marjinal verimliliğinin azalacağı ve buna bağlı olarak sermaye sahiplerinin çıktıdan emek sahiplerine kıyasla daha az pay alacağı öngörüsü üzerine, bölüşüm oranlarının eskisi gibi devam etmesi için sermayenin verimliliğini, emekten daha çok arttıran bir tür yansız teknolojik gelişme.

Teknolojik gelişme

  • Yeni bir malın üretilmesini sağlayan her türlü buluş ve ürün yenilik ile mevcut bir malın üretiminde kullanılan faktörlerin verimliliğindeki artış sonucu daha düşük maliyetle üretilmesini sağlayan süreç yenilik veya yöntem.

Gelişme

  • Olan biten şey.
  • Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon.
  • Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

İktisat

  • Tutum.
  • Ekonomi.

Yansız teknolojik gelişme

  • Emek ve sermaye faktörünün gayrisafi yurtiçi hasıladan aldıkları payın değişmeden sürmesini sağlayan teknolojik gelişme. Krş. Hicks yansız teknolojik gelişme, Harrod yansız teknolojik gelişme, Solow yansız teknolojik gelişme.

Teknoloji

  • Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi.
  • İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü.