Sürekli türevlenebilir fonksiyon nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Sürekli türevlenebilir fonksiyon sözlük anlamı, kelime tanımı ve Sürekli türevlenebilir fonksiyon ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Sürekli türevlenebilir fonksiyon hakkında bilgiler

 • Belli bir bölgede birinci mertebeden türevleri mevcut ve bu türevleri sürekli olan fonksiyon.

Türev

 • Değişken artması sıfıra giderken, fonksiyonun artmasının değişken artmasına oranının limiti.
 • Bir madde üzerinde yapılmış olan kimyasal işlemler sonucu elde edilen bir başka madde.
 • Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi.
 • Türemiş ya da üretilmiş şey.

Sürek

 • Hızlı süren, hızlı giden.
 • Süren, devam eden zaman.
 • Satmak için pazara götürülen hayvan sürüsü.

Fonksiyon

 • Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.
 • İşlev.
 • Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı.

Sürekli

 • Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
 • Yumuşak.
 • Uzun süreli olarak, daima.

Matematik

 • Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.
 • Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.