Tarihte Kütüphaneyi İlk Bulan Kimdir? Tarihin ilk kütüphanesi nasıl bulundu?

Asur Bani Pal Kitaplığı İlk KUrulan Kütüphanedir.

Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir.

Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane, Asurlular zamanında kurulmuştur. Nivie’de İ.Ö. 626 tarihinde kurulan Asur Bani Pal kitaplığı ilk kütüphane sayılır.

Daha sonra Ozymandias Teb’te dinsel yazılar için ayrı bir kitaplık daha kurulmuştur. Bu kitaplığın 20.000´den çok papirus tomarı bulunduğu sanılmaktadır.

Eski Yunan’da ilk kitaplık İ.Ö. 540 yılında Pisistratus’un Atina’da kurduğu kitaplıktır. Daha sonraları tapınaklara bitişik pek çok kitaplık kuruldu en önemlileri İskenderiye’de Musaion Anadolu’da Efes ve Bergama kitaplıklarıdır.

İlk büyük Hıristiyan kitaplıkları Kayseri, Urfa, ve İstanbul’da kurulmuştur.