Tasarruf İle İlgili Atasözleri Deyimler Anlamları


Sakla samanı, gelir zamanı:Önemsiz  ve gereksiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden çıkarmamalı, onları saklamalıyız.Bir gün ihtiyacımız olabilir,muhtaç kalabiliriz.

Bol bol yiyen, bel bel bakar:Savurganlık yapıp elindekini bol bol harcayan, düşünceli davranıp ilerisi için bir şey bırakmayan kimse, yarın geçimini temin edecek bir şey bulamaz. Başkalarına muhtaç olur, onun bunun eline bakar.

Ayağını yorganına göre uzat:Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka gelirini, giderine göre ayarlamalıdır.Ona göre yaşamalıdır hayatını.

Damlaya damla göl olur:Küçük birikimler biraraya gelince çok büyük miktarlara ulaşırlar. O yüzden ufak tasarrufları dikkate almalı, biriktirmeliyiz.

Güvenme varlığa, düşersin darlığa:Tükenmeyecek mal yoktur kişi buna güvenip harcamalarını dengelemez ise bir gün dara düşer.

Ak akçe kara gün içindir:Alın teri ile kazanılmış helal para insanın kara umutsuz ve muhtaç duruma düşeceği zaman lazım olur.Bu nedenle bir kenarda kazandığımızı biriktirmeli ve kötü günü düşünmeliyiz.

Her çok azdan olur:Herşeyin çok olanı aslında azından meydana gelmiştir bir denizi meydana getiren nasılsa bir damla su ise birikim ile 1 liralar servet olabilir.

Erkek getirmeyi, kadın yetirmeyi bilmeli:Er kişi çalışıp kazanmayı kadın ise tasarruf etmeyi bilmelidir.
Çullarini yama yüzyil giyersin:İhtiyacımız olmadığını düşündüğümüz kimi şeyler gün gelir muhtaç olduğumuz şeyler olabilir.