Televizyonun Faydaları Ve Zararları

Televizyonun Faydası Ve Zararı

Televizyonun Faydaları Ve Zararları Nelerdir

Çağımızda gerek çocukların gerekse erişkinlerin yaşamında iletişim ve bilgilenme açısından en az yazılı yayınlar kadar hatta daha fazla televizyonun etkisi olduğu şüphesizdir. Televizyon, görsel ve işitsel duyulara yönelik bir kitle iletişim aracı olması nedeniyle, hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olabilmektedir.

Televizyonun çocuk açısından hem yararlı, hem zararlı sonuçları söz konusudur.

Televizyonun Yararları

- Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratıp aile mutluluğunu gerçekleştirir.
-Çocuğun kültürünü geliştirir.
- Çocuğu düşünmeye tevşvik eder.
- Çocukların ilgi ve hayat alanlarım genişletir.
- Çocukların estetik zevklerini geliştirir.

Televizyonun Zararları şöyle sıralanabilir

-Çocuğu yararlı etkinliklerden alıkoyabilir, onu edilginleştirir, yaratıcılıktan ve etkinlikten uzaklaştırır.

- Çocukta tek tip değer yargıları geliştirilebilir.

- Duygusal yönden güven içinde olmayan çocuklarda endişe ve korkular geliştirebilir. Onlarda sürekli korku içinde olma gibi davranışlar geliştirebilir.

-ilkokul yıllarında kişiliklerinin biçimlendiği dönemde onlarda saldırganlık duyguları geliştirebilir.

- A.B.D. de özellikle çocuklar arasında şişmanlık yaygındır.Bunun sebebi, TV karşısında saatlerce kıpırdamadan oturmak ve abur cubur yemektir.

-TV'de gördükleri herşeyi gerçek olarak algılayabilirler.

- Çocuklar, gerçekle gerçek olmayanı ayırdetmekte güçlük çekerler. Gözleri önünde olup bitenin bir oyun ya da temsil olduğunu bilmez, gerçek sanırlar. Süperman gibi uçmaya çalışırlar.