tevfik fikretin eserleri hakkında bilgi

Tevfik Fikret Edebî Kişiliği

*Önce Sanat için sanat ardından toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.; şiirlerinde uygarlık ve özgürlük gibi konuları işlemiştir.
*Parnasizmden etkilenmiştir..
*Nazım şekillerinden ağırlıklı olarak sone ve terza rima kullanmıştır.
*Kullandığı yabancı sözcük ve kalıplar nedeniyle yazı dili oldukça ağırdır.
*Çoçuk şiirlerinden oluşan Şermin adlı kitabı dışında tüm şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmıştır.
*Nazım şekillerinde ve şiirin yapısında yaptığı değişikliklerle şiir dilinin düzyazıya yaklaştırmada rol oynamıştır.

Tevfik Fikret Eserleri

Rübab-ı Şikeste(Kırık Saz) (1900)
Tarih-i Kadim (1905)
Haluk'un Defteri (1911)
Rubabın Cevabı (1911)
Şermin (1914)
Hasta Çocuk
Sis
Millet Şarkısı
Doksan Beş'e Doğru
Hanı yağma
Balıkçılar
Haluk'un çocukluğu
Rübab-ı cevab

Tevfik Fikret Resimleri

Tevfik Fikret Edebi Kişiliği Ve Eserleri

Tevfik Fikret Edebi Kişiliği Ve Eserleri

Tevfik Fikret Edebi Kişiliği Ve Eserleri

Tevfik Fikret Edebi Kişiliği Ve Eserleri

Tevfik Fikret Edebi Kişiliği Ve Eserleri