Tıp dalları, tıp dalları nelerdir

tıp dalları hakkında bilgi, tıpın dalları, tıp dalları

Diyagnostik dallar

   * Klinik laboratuar
   * Patoloji
   * Radyoloji
   * Farmakoloji

Klinik disiplinler

   * Adli tıp
   * Aile hekimliği
   * Anesteziyoloji
         o Algoloji
         o Reanimasyon
   * Cerrahi
   * Çocuk cerrahisi
   * Dermatoloji
   * Dahiliye - İç hastalıkları:
         o Geriatri
         o Kardiyoloji
         o Endokrinoloji
         o Gastroenteroloji
         o Hematoloji
         o Enfeksiyon hastalıkları
         o Nefroloji
         o Onkoloji
         o Göğüs hastalıkları - Pulmonoloji
         o Romatoloji
         o İmmunoloji
   * Fizik tedavi ve rehabilitasyon
   * Halk Sağlğı
   * Jinekoloji - Kadın doğum uzmanlığı
   * Nöroloji
   * Nöroşirurji - Beyin ve sinir cerrahisi
   * Ortopedi
   * Pediatri
   * Plastik ve rekonstrüktif cerrahi
         o Estetik cerrahi
   * Pratisyen hekimlik
   * Psikiyatri
   * Radyasyon onkolojisi

Tıbbi Araştırmalar ve Tıp Eğitimi ile ilgili dallar

   * Fizyoloji
   * Anatomi
   * Histoloji
   * Biyokimya
   * Biyofizik
   * Mikrobiyoloji
   * Tıp Eğitimi
   * Tıbbi Biyoloji
   * Tıp Tarihi

Tıp Bilimleri

Temel tıp bilimleri

   * Anatomi
   * Biyofizik
   * Biyoistatistik
   * Biyokimya
   * Deontoloji
   * Fizyoloji
   * Histoloji-Embriyoloji
   * Mikrobiyoloji
   * Parazitoloji
   * Tıbbi Biyoloji
   * Tıp Eğitimi ve Bilişim

 

Dahili Tıp Blimleri

   * Adli Tıp
   * Aile Hekimliği
   * Çocuk Hastalıkları
   * Çocuk Onkoloji ve Hematolojisi
   * Çocuk Psikiyatri
   * Dermatoloji
   * Endokrinoloji
   * Farmakoloji
   * Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
   * Gastroenteroloji
   * Göğüs Hastalıkları
   * Halk Sağlığı
   * Hematoloji
   * İç Hastalıkları
   * İmmünoloji
   * İnfeksiyon Hastalıkları
   * Kardiyoloji
   * Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
   * Nefroloji
   * Nöroloji
   * Nükleer Tıp
   * Psikiyatri
   * Radyasyon Onkolojisi
   * Radyoloji
   * Tıbbi Onkoloji
   * Tıbbi Genetik

Cerrahi Tıp Bilimleri

   * Algoloji
   * Anesteziyoloji
   * Cerrahi Onkoloji
   * Çocuk Cerrahisi
   * Genel Cerrahi
   * Göğüs Cerrahisi
   * Göz Hastalıkları
   * Kadın Hastalıkları
   * Kalp ve Damar Cerrahisi
   * Klinik Sitoloji
   * Kulak Burun Boğaz
   * Nöroşirürji(Beyin ve Sinir Cerrahisi)
   * Ortopedi ve Travmatoloji
   * Patoloji
   * Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
   * Spor Hekimliği
   * Üroloji
   * Çocuk Ürolojisi