Tübitak kelimesinin açılımı

Tübitak kelimesinin açılımı nedir
Tübitak ne demektir
Tübitaç açılımı

Tübitak kalimesinin açılımı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu demektir.

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve  Teknolojik Araştırma Kurumu), bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek, desteklemek ve özendirmekle görevli, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur.