Türkçeye çeviriyi koruma süresi nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Türkçeye çeviriyi koruma süresi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Türkçeye çeviriyi koruma süresi ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Türkçeye çeviriyi koruma süresi hakkında bilgiler

 • 5846 sayılı Yasanın 2.
 • maddesiyle tanınan 10 yıllık süre.

Türk

 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.
 • Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

Çeviri

 • Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme.
 • Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme.

Koruma süresi

 • Bulgular ya da markalar için yasalarda belirtilen koruma süresi (Bizde bu süre markalar 10, bulgular için 15 yıldır).

Korum

 • Uçurumlarda ancak keçilerin geçebileceği basamak gibi setler.
 • Dağların sarp yamaçlarındaki düzlükler.
 • Tepe üstlerinde yaylamağa ve tarıma elverişli düzlükler.

Koruma

 • Korumak işi.
 • Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi.
 • Bankacılık alanında, bir malda veya bir menkulde gelecekte ortaya çıkacak fiyat değişikliklerine karşı korunmak amacıyla vadeli bir sözleşme yapılması.