Türkiye`deki demoktatikleşme ile ilgili resimler var mı?

Türkiye de Demokratikleşme Resimleri
Demokratikleşme yolunda İnsan Hakları
İnsan Hakları ile ilgili resimler

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.
—1. Madde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Türkiye deki demoktatikleşme ile ilgili resimler var mı?

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu "temel hak ve özgürlükler". İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler.

Erkek, kadın ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (The Universal Declaration of Human Rights) 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Bu bildirge birçok ulusal ve uluslararası yasanın temelini oluşturur.

Peki Siz...

Türkiye deki demoktatikleşme ile ilgili resimler var mı?