Boşaltım Sisteminde Görevli Yapı Ve Organlar


Vücudumuzdaki Zararlı Maddelerin Dışarı Atılmasını boşaltım sistemi sağlar. Boşaltım sistemi, yapım-yıkım sırasında ortaya çıkan atık maddelerin atılımından sorumludur. Vücut işlevlerinin sürekliliği için hücrelerden atık maddelerin atılması gerekir. Katı ve sıvı atıklar, kan içinde erimiş olarak taşınırlar ve böbreğe ulaştırılarak süzülürler. Bu atıklar üreterler yoluyla idrar kesesine geçerek, belli aralıklarla idrar olarak depolanıp, değişik aralıklarla vücuttan atılırlar.

Boşaltım sistemi organları:

Böbrekler,

üreterler ve

idrar kesesinden oluşur.


Boşaltıma yardımcı organlar

Akciğerler

Kalın Bağırsak

Deri

Karaciğer