Anatomi Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır.Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi  insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır.

İnsan vücudu temelde 3 çeşit olarak ele alınmaktadır bunlar ; ektomorf, endomorf, mezomorf olarak adlanrılmaktadır bu vücut tipleri kendilerine has özellikler göstermektedir.

Ektomorf: İnce kemik yapılı uzun ve zayıf adeleli olan insanlardır Ektomorfların güç kazanıp hacim yapmaları gerçekten uzun zaman gerektiren bir iştir.

Endomorf : Kalın kemikli çabuk şişmanlamaya eğilimli kısa boylu ve sağlam yapılı kişilerdir. Endomorflar çok çabuk gelişebilirler kısa zamanda yüksek ağırlıklarla çalışmalarını sürdürebilirler. Vücutları kütleli ve adelelidir.Ancak bir o kadar şekil sahibi ve definisyona yatkın oldukları söylenemez bu nedenle yağ almaya yatkın ama yağ atma konusunda zorluk çekerler.

Mezomorf: Anatomik olarak ağırlık çalışmasına en yatkın vücut tipi bu tiptir. Bu tip vücutlara sahip olanlar geçiş bir yapıya sahiptir. ve çabuk adelenmeye müsaitlerdir.

Anatominin alt bölümleri

 • Topografik anatomi: Vücut yapılarını bölge bölge inceleyen anatominin alt dalıdır.
 • Sistematik anatomi: Vücut yapılarını organların biraraya gelmesiyle oluşan organ sistemleri düzeyinde ele alan anatomi dalı.
 • Karşılaştırmalı anatomi: İnsan ile başka canlıların vücut yapılarındaki benzer ve farklı tarafları karşılaştırmalı olarak ele alan ve bunu insan anatomisinin daha iyi anlaşılmasında kullanan anatomi dalı.
 • Klinik anatomi: Vücut yapılarının hastalıklara tanı koyma aşamasındaki rollerini ortaya koyan alt uğraş alanıdır.
 • Nöroanatomi: Sinir sistemi anatomisi ile ilgili dalıdır.
 • Gelişimsel anatomi: Embriyoloji
 • Mikroskobik anatomi: Histoloji
 • Patolojik anatomi (anatomopatoloji): Hastalıklı organları inceler...
 • Radyolojik anotomi: Radyografi sonucu elde edilen radyogramda organ yapılarının ve organlar arası ilişkilerin incelenmesidir.
 

Vücut Anatomisi

Anatominin inceleme alanına giren vücut yapıları

 • Kemikler
 • Kıkırdaklar
 • Eklemler
 • Ligamentler (Bağlar)
 • Kaslar
 • Solunum sistemi
 • Dolaşım sistemi
 • Ürogenital sistem
 • Sindirim sistemi
 • Sinir sistemi
 • Endokrin sistem
 • Deri