Vücutta organların yeri
Organların yeri
Organlar


Vücutta organların yeri

Kalp

 İçi boş, kas yapısında bir organ olan kalp göğüs boşluğu içinde her iki  akciğer arasında büyük bir alanı kaplar. Etrafı, perikard adı verilen  bir zar ile sarılıdır. Kalp, iki akciğer arasında tepesi aşağıda tabanı  yukarıda bir koni gibidir. Üçte biri orta çizginin sağında, üçte ikisi  sol yanındadır. Genel olarak sternum ( iman tahtası ) arkasında eğik  olarak durur. Ekseni, yukarıdan aşağıya, arkadan öne ve sağdan sola  doğrudur.
Günde yaklaşık 100 bin, yılda 40 milyon, tüm insan hayatı boyunca  yaklaşık 2,5 milyar kere, hiç durmadan yaklaşık 8 ton kanı vücuda  pompalar.
Büyüklüğü yetişkin bir insan kalbinin büyüklüğü yaklaşık olarak  yumruğunun büyüklüğü ile eşdeğer sayılır. Taban tepe uzaklığı 12 cm, en  geniş yerinde 8-9 cm, ön-arka çapı 6 cm. dir. Erkekte ağırlığı 280-340  gr. kadında 230-280 gr. arasındadır. Bölümleri; Sağ atrium (Sağ  kulakçık) Sol atrium (Sol kulakçık) Sağ ventrikül (Sağ karıncık) Sol  ventrikül (Sol karıncık)

Her canlıda dokuların, organların ve hücrelerin; oksijen, karbondioksit,  aminoasitler, yağlar, vitaminler ve mineraller gibi madde ve besinlere  gereksinimi vardır.
met@bolizma faaliyetleri sonucunda oluşan artık ürünlerin de vücuttan  uzaklaştırılması, vücut ısısının düzenlenmesi, asit-baz dengesinin  korunması, hormonlar ve enzimlerin vücudun gerekli bölgelerine taşınması  gerekir. Bütün bu işlemleri kalp ve damarlardan oluşan dolaşım sistemi  yapar.
Kalp bu sistem içerisinde motor görevi yapar. Kalp dakikada 60-80 vuruş  arasında değişen bir hızla kanı vücuda pompalar.

 


Karaciğer

Diyaframın hemen altında, sağ tarafta, yaklaşık olarak 2 kilogram  ağırlığında koyu kırmızı renkte yumuşak bir organdır.
                Karaciğerin görevi :
 a.  Proteinlerin  üretilmesi ve depolanması, protein  met@bolizmalarının birçok yan üretimlerinin  tanzim ve kontrol edilmesi.
 b.  Şekerin depolanması ve kanda bulunması gereken şeker miktarının   ayarlanması.
 c.  Vücuttaki toksik ve zararlı maddelerin nötralize edilmesi.
 d.  Depo edilmiş yağların kullanılması.
 e.  Kanın pıhtılaşması için gerekli maddelerin üretilmesi.
f.  Safra ve safra tuzlarımın üretilmesi. Bunlar kanallardan  bağırsaklara ifraz edilmekte ve sindirime yardımcı olmaktadırlar.
 g.  Kırmızı kan hücreleri ve başka kan elemanlarımın üretimi için  gerekli  ve önemli olan maddelerin üretimi ve depolanması.
                 h. Günde yaklaşık olarak 4  su bardağı (1 litre)   safra salgılar.
                 i.  Vücudun ısısını ayarlar.
                 j.  Vücudun ihtiyacı olan su ve vitaminleri  yapar.
                 k. Kan miktarını ayarlar.
                 l. Hormonların görevleri  üzerinde etkili olur.

Akciğer

 

Göğüs boşluğu içinde bulunan ve solunuma yarayan organ. Göğüs boşluğunun  sağ ve sol yanlarında bulunan iki ayrı parçadan meydana gelmiştir.  Üzeri Plevra denen bir zarla kaplıdır. İçerisi, hava ile dolu olan ve  "akciğer kesecikleri" denen boşluklardan yapılmıştır. Sağ akciğer üç  loba, sol akciğer iki loba ayrılmıştır. İç yan yüzlerinden bronşlar,  atardamarlar, toplardamarlar lenfalar ve sinirler çıkar. Ana görevi  atmosferdeki oksijeni kan dolaşımına nakletmek ve kan dolaşımındaki  karbondioksiti atmosfere çıkartmaktır.


Dalak

Karın boşluğunun solunda, midenin arka tarafında bulunan dalak; eskimiş  kırmızı kan hücrelerini yok eder, gerektiği zaman da yeni kırmızı kan  hücreleri imal eder. Sıtma ve tifo gibi bulaşıcı hastalıklar veya  kansızlık sonucu dalak hastalanabilir.


İnce Bağırsak

İnce bağırsak kıvrımlı bir yüzey yapısına sahiptir ki bu besinlerin  bağırsak duvarından difüzyonu ve böylece de emilimi için uygun olan  yüzey alanını arttır. Yetişkin bir insanın ince bağırsağı, ortalama  olarak, yaklaşık 7 metre uzunluğundadır.

Kalın Bağırsak  (kolon)

İnce bağırsak ile anüs arasındaki kısımdır. Toplam uzunluğu 1.5 metre  olup, sindirim sisteminin beşte birini oluşturur. Karın içerisinde ters  dönmüş U harfi şeklinde karnın sağ alt tarafından kör barsak (çekum )  ile başlar ve yukarı doğru çıkar (çıkan kolon) karaciğer altından keskin  bir dönüşle karnı yatay olarak (transvers kolon) geçer Sol üst köşede  yerleşen dalağın altına geldiğinde yine keskin bir dönüş yaparak sol  taraftan aşağıya doğru yönelir (inen kolon). İnenkolon, sigmoid kolon  denilen kolonun son kısmı ile Rektumla birleşir.


Mide

Karın bölgesinin sol tarafında, kaburga kemiklerinin arkasında ve  diyaframın altında, oyuk ve torba biçiminde olan bir organdır. Boş mide  yaklaşık 15 - 20 santim uzunluğunda, 7,5 - 10 santim genişliğindedir.
Sindirim aygıtının yemek borusu ile bağırsak başı arasında bulunan kısmı  olup, içine giren yiyeceklerin kimyasal ve fiziksel olarak parçalandığı  yerdir. Mide kendi çıkardığı asitten kendini korumak için yapışkan,  alkalen-bazik bir mukus da üretir.

Böbrek

                 Omurgalılarda  bulunan fasulye şeklinde boşaltım  organlarıdırlar.
Böbreğin görevi ,proteinlerin parçalanması sonucunda oluşan üre gibi  zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırırken, diğer yandan vücudun sıvı,  mineral ve asit-alkali dengesini de düzenler.


Pankreas

Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kısmında yerleşik  bir organdır. Salgılarıyla sindirim fonksiyonuna yardımcı olur ve kan  şekerini düzenler.Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön  kısmında yerleşik bir organdır. Salgılarıyla sindirm fonksiyonuna  yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.
Ortalama 15-20 cm uzunluğunda ve kadınlarda 55 gr erkeklerde 70 gr  ağırlığındadır. Önden arkaya doğru yassılaşan pankreasın düzensiz olan  biçimi çengele benzetilebilir.
Yetişkinlerde, günde  800-900 cm³ pankreas özsuyu salgılanır.

Yemek Borusu

Yenilen gıdaların ağızdan sonraki geçiş bölgesi, boğaz.İçten dışa doğru  örtü epiteli, düz kas ve bağ dokudan oluşmuştur. Besinler yemek  borusundan geçerken yemek borusu peristaltik hareketler yapar. Yemek  borusunda sindirim gerçekleşmez. Besinler yemek borusundan mideye geçiş  yapar. Yemek borusu ağız ve mideyi birleştirir.

Apandis

İnsanlarda, kalın barsağın bir çıkıntısı olan körbarsağın alt bölümüne  tutunmuş, serbest olan öbür ucu çıkmaz halinde sonlanan solucan şeklinde  bir barsak çıkıntısı. Bu çıkıntının uzunluğu, 7-12 cm. dir.Görevi  bademciklerin ve lenf düğümlerinin görevine benzer; kalınbağırsakta  bulunan mikropları yok ederek hastalık yapmalarını önlemeğe çalışır.

Safra kesesi


Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karacigerin alt kısmında  bulunan torba şeklinde bir organ.Kesenin görevi, safrayı depolayıp,  yoğunlaştırmak, ve gerekli aralıklarla oniki parmak barsağına safra  salgılamaktır.Yemek yendiği zaman safrakesesi kasılır ve konsantre safra  ince barsağa akar ve yemeklerin sindirilmesine yardım eder.

Soluk Borusu

Nefes borusu (soluk borusu) veya trakea, vücutta solunan havanın  geçtiği, boru şeklinde bir organdır. Bu boru havayı ciğerlerimize  göndermemizi sağlar.Omurgalılarda trakea havanın boğazdan akciğerlere  geçişini sağlarken, omurgasızlarda dışarıdaki havayı doğrudan iç  dokulara ulaştırır.
Eğer soluk borumuza kazayla yiyecek kaçarsa soluk alamayıp  tıkanabilir.Bu nedenle, biz yutkunurken küçük dil soluk borumuzu kapatır  ve yiyeceklerin yemek borusundan aşağıya doğru gidip midemize  ulaşmasını sağlar.


Anüs (makat)

                Sindirim kanalının bitiş  kısmı. Dışkılar boşaltım  sırasında anüsten geçerek vücuttan atılırlar.

Rektum

Kalın bağırsağın son bölümüdür. Anüse açılır. Dışkının atılımdan önce  tutulduğu yerdir. Rektumun son birkaç santimetresi deriye benzer bir  doku ile kaplıdır. Kalın barsağın genişlemesi sonucu oluşan ortalama 15  cm uzunluğunda olup sindirim sistemimizin son kısmıdır.

Onikiparmak Bağırsağı

Onikiparmak bağırsağı midenin hemen ötesinde 5 - 10 santim kadar uzayan  incebağırsağın bir kısmıdır. C harfi görünümündedir. Bu bağırsağın her  zaman mide ile ilişik görülmesinin nedeni ise, mideye tesir eden  rahatsızlıkların çoğunlukla onikiparmak bağırsağını da etkilemekte  olmasından ileri gelmektedir.
Onikiparmak bağırsağının çeperi gıda maddelerinin sindirimine yardımcı  olan bazı usareleri üretmektedir.