Yapısal olmayan karbonhidratlar nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Yapısal olmayan karbonhidratlar sözlük anlamı, kelime tanımı ve Yapısal olmayan karbonhidratlar ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Yapısal olmayan karbonhidratlar hakkında bilgiler

  • Hücre enerji kaynağı olarak görev yapan, hücre içinde depolanan, nişasta ve şeker gibi basit karbonhidratları kapsayan, selüloz içermeyen karbonhidrat.

Karbon

  • Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).

Karbonhidrat

  • Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik bileşiklerin genel adı.

Karbonhidratlar

  • CX (H2O)y; şeker, nişasta gibi önemli besinleri oluşturan ve bitkilerce üretilen organik bileşikler sınıfı.
  • Karbon, hidrojen ve oksijen taşıyan, CnH2n0n genel formülüyle ifade edilen, genellikle yapısal (selüloz) ve yapısal olmayan (şeker ve nişasta) nişasta, şeker, selüloz ve hemiselüloz içeren, hayvanların bağırsaklarında emilmeleri için basit şekerlere parçalanan, büyük oranda enerji sağlayan organik maddeler.
  • [Bakınız: karbohidratlar].
  • Polihidroksi aldehitler veya polihidroksi ketonlarla bunların türevlerinden oluşan, her su molekülüne karşı bir karbon atomuna sahip, karbon sayısı ve kapsadığı aldehit veya keton grubuna göre adlandırılan monosakkarit, disakkarit, oligosakkarit, polisakkaritlerin türevleri gibi gruplandırılan organik bileşikler, karbohidratlar.

Veteriner

  • Veteriner hekim.

Olmaya

  • Yapılmamış ola, görülmemiş ola.