Yapıt kazançlarının vergilendirilmesi nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Yapıt kazançlarının vergilendirilmesi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Yapıt kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Yapıt kazançlarının vergilendirilmesi hakkında bilgiler

  • Yapıt hakları karşılığı olarak sağlanan gelirlerin de vergi kapsamında düşünülmesi ve onlardan da vergi alınması işlemi.

Vergilendirilme

  • Vergilendirilmek işi.

Kazanç

  • Yarar, çıkar, kâr.
  • Satılan bir mal, yapılmış olan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü.

Yapıt kazançları

  • Yazar, çevirmen, heykelci, resimci ve bestecilerin ve bunların yasal kalıtçılarının, kitap, resim, heykel ve nota gibi yapıtlarını satmalarında sağlayacakları vergi ile bağımlı kazançlar.

Vergi

  • Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.
  • Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para.

Kazan

  • Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap.
  • Ankara iline bağlı ilçelerden biri.
  • Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap.