Yavuz Sultan Selim Kimdir


Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470'de Amasya'da dünyaya gelmiştir. Babası II. Bayezid, annesi Dulkadırlı ailesi'nden Aişe Hatun'du. Yavuz Sultan Selim Şehzadeliği Amasya'da geçmiştir. Yavuz Sultan Selim, devrin önemli alimlerinden Arap ve Fars Dili ile yüksek din ve fen dersleri almıştır. Yavuz Sultan Selim Tahta babası II. Bayezid'e karşı darbe yaparak çıkmıştr. Yavuz Sultan Selim'in Padişahlığı döneminde Anadolu'da birlik sağlanmış; halifelik Abbasilerden Osmanlı Hanedanı'na geçmişti. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştı.

Yavuz Sultan Selim, Eylül 1520'de şarbon hastalığına bağlı olarak Aslan Pençesi Şirpençe denilen bir çıban yüzünden henüz 49 yaşındayken yaşamını yitirmiştir.

Yavuz Sultan Selim Kimdir Kısaca