Yeni uluslararası ekonomik düzen nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Yeni uluslararası ekonomik düzen sözlük anlamı, kelime tanımı ve Yeni uluslararası ekonomik düzen ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Yeni uluslararası ekonomik düzen hakkında bilgiler

 • Güney ülkelerinin kuzey ülkelerinden kalkınma ile ilgili istemleri doğrultusunda 1974 yılında Birleşmiş Milletler’in genel kurulu altıncı özel toplantısında, bu ülkeler arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkar esasına göre eşit ve adil bir biçimde düzenlenmesi, güney ülkelerinin bağımlılığın azaltılması ve kendilerine yeterli hale gelmesi, ulusal kaynaklar ve sermaye birikimi üzerinde tam bir denetimin saglanabilmesi amacıyla kurulma kararı alınan ancak somutlaştırılamayan iktisadi düzen. karşılığı kuzey-güney diyaloğu.

Ekonomi

 • Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.
 • Tutum.
 • İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.

Düzen

 • Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
 • Bez dokuma tezgâhı.
 • Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
 • Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 • Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 • Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
 • Yerleştirme, tertip.
 • Alet edevat takımı.
 • Dolap, hile.
 • Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
 • Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
 

İktisat

 • Ekonomi.
 • Tutum.

Ekonomik

 • Kolay kullanılabilen.
 • Az masraflı, hesaplı, iktisadi.
 • Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi.
 • En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı.

Uluslararası

 • Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal.