Yorumsal eksiksiz olamayan kuram nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Yorumsal eksiksiz olamayan kuram sözlük anlamı, kelime tanımı ve Yorumsal eksiksiz olamayan kuram ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Yorumsal eksiksiz olamayan kuram hakkında bilgiler

 • İlksavlandırılır olmayan kuram. Örnek: Kümeler kuramı; sayı kuramı.

Eksik

 • Az.
 • İhtiyaç duyulan şey.
 • Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat.
 • Bir bölümü olmayan, noksan, natamam.

Yorum

 • Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon.
 • Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma.
 • Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama.
 • Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
 • Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme.

Mantık

 • Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi.
 • Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.
 • Doğru düşünme sanatı ve bilimi.

Kuram

 • Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori.
 • Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü.
 • Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.

Eksiksiz

 • İyi, namuslu, temiz.
 • Eksiği olmayan, tam, tamam.
 • Tam olarak.